Sa nostra Missió:


Integració a la comunitat local:

Actuant de plataforma per a la interacció de creadors i professionals, i cobrint necessitats de formació, capacitant recursos humans per cobrir la demanda de professionals en noves tecnologies.

Projecció internacional de creadors i projectes locals:

Facilitant la contribució de creadors i desenvolupadors locals a xarxes internacionals, posant-los en contacte amb altres professionals, agents culturals i representants de les institucions i empreses tecnològiques locals i internacionals.

Generació de projectes interdisciplinaris:

Afavorint el sorgiment de sinergies entre els participants i intensificant la cooperació en un àmbit que es troba en la intersecció entre recerca tecnològica i metodologia creativa.


Generació de coneixement/ recursos.

Investigació i formació en un marc que afavoreixi el coneixement obert i compartit, explorant les eines i els conceptes de treball col·laboratiu que sorgeixen dels nous mitjans.


Activitats


Des de l‟associació hem desenvolupat un programa d‟activitats de formació, difusió i producció orientades a tres perfils de públic: professionals, públic general i nens.


  • Jornades professionals.

  • Trobades, presentacions.

  • Exposicions, exhibicions.

  • Cursos i tallers.

  • Residències, tutories.


Aquestes activitats formen part del projecte a tres anys de l'associació que comprèn investigació, producció, difusió i formació en creació tecnològica i art de nous mitjans.